www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jakim partnerem jest Hubert Urba?ski?

Znany z „Milionerów” i kiedy? „Ta?ca z gwiazdami” Hubert Urba?ski ju? wkrótce b?dzie ojcem. Jakim?

Obserwuj?c jego obecne zachowania mo?na powiedzie?, ?e bardzo troskliwym. Jest opieku?czy i bardzo dba o swoj? partnerk? i narzeczon? Juli? Chmielnik. Ci??a jakby ich nieco o?mieli?a do eksponowania swojego zwi?zku, który skrz?tnie ukrywali.

Jak donosi SE Hubert wraz z narzeczon? pojawili si? ostatnio na warszawskiej Sadybie w Cinema City. By? popcorn i miejsca w pierwszych rz?dach. Film, który wybra?a para to „Siedem dusz” – zaskakuj?c? i wielow?tkow? histori? mi?osn?. Wybór trafny, nie podlega dyskusji!

Dla Huberta film by? „namacalny” gdy? jak ka?dy przysz?y, szcz??liwy tatu? nie stroni? od troskliwego masowania brzuszka siedz?cej obok Julii. Mo?na by rzec, idealny materia? na m??a. Oby tak dalej Panie Hubercie!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>