www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jaka naprawd? jest Anna Mucha?

Nie wszystko z?oto, co si? ?wieci?

Trudno jest dyskutowa? o ogromnej popularno?ci Anny Muchy. Aktorka zmia?d?y?a w ubieg?ym roku swoje konkurentki i to pewnik, ?e aktorka jest bardziej popularna, ni? kiedykolwiek. Mucha z pozycji by?ej dziewczyny Kuby Wojewódzkiego uros?a do miana wielkiej gwiazdy polskiego showbiznesu. Walczy?y o ni? stacje TV, prasa zamartwia si? o jej kr?gos?up i biust, u boku stoi przystojny narzeczony, a nawet Kuba Wojewódzki wró?y jej ?wietlan? przysz?o??.

Mucha_Anna

Mucha_Anna_Sora_Marcel

Ale jest jedna rysa na tym kolorowym obrazku. Coraz cz??ciej pojawiaj? si? informacje o trudnym charakterze Muchy. Czy to tylko  z?o?liwe próby podci?cia skrzyde? aktorce, czy karty prawdy, które odkrywaj? z czasem znajomi Muchy? Trudno powiedzie?, ale po raz wtóry pojawi?a si? negatywna informacja o Annie Musze.

Ona ma trudny charakter. Jest wyrachowana, pe?na sztuczno?ci. ?atwo wy?adowuje emocje na innych. Pami?tam, jak kiedy? wy?ywa?a si? na jednej z ksi?gowych. Lubi pokazywa? sw? wy?szo??. Ale dla gawiedzi b?dzie do rany przy?ó?. Du?o w niej sprzeczno?ciczytamy w Twoim Imperium wypowied? anonima.

Mucha_Anna

A wy jak oceniacie Much??



Mucha czuje si? wielk? gwiazd?!?


Mucha utrze nosa Wojewódzkiemu!?


Wojewódzki zazdro?ci Musze!?


Czy Anna Mucha wyleci z TVNu?


Mucha wystawi?a Maseraka!!!


Czego boi si? Anna Mucha?


Mucha walczy z uzale?nieniem!


Dzi? Mucha przyjdzie do Wojewódzkiego!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>