www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jak zgin?? Król?

B??d lekarzy?!

Szpital, w którym leczy? si? Jackson otrzyma? w nocy wezwanie do domu gwiazdora. Od razu wys?ano karetk?. Jak poda?y zachodnie media Michael nie oddycha?, kiedy do jego domu przyjechali ratownicy. Wst?pnie, za przyczyn? ?mierci, podano zawa?.

To do?? dziwne bior?c pod uwag?, ?e Jacko nie mia? problemów z sercem czy kr??eniem. Rodzina piosenkarza na razie nie poda?a do wiadomo?ci ?adnych bli?szych informacji. Wiadomo jednak, ?e szpital b?dzie musia? udzieli? odpowiedzi na kilka pyta?, poniewa? rodzina uwa?a, ?e przyczyn? zawa?u by?o… zaniedbanie lekarskie!

Sk?adamy wyrazy wspó?czucia.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

  1. 26 czerwca 2009 21:07

    berenika97:

    Ja s?ysza?am, ?e Król zgin?? przez ?miertelny zastrzyk podany przez jego doktora. Tak pisze na http://www.Onet.pl

Podobne posty:

/* */?>