www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jak to Pazura zosta? producentem!

Cezary wyczu? w?a?ciwy moment?

Z?o?liwi twierdz?, ?e aktor Cezary Pazura zabra? si? produkcj? filmów, bo dla niego samego nie by?o ju? ciekawych ról. Aktor ma na ten temat troch? odmienne zdanie: Od kiedy pami?tam, moim marzeniem by?o, by mie? cho? niewielki wp?yw na to, jak wygl?da polska kinematografia. W ten tak?e sposób chcia?em odcisn?? jaki? swój ?lad- mówi w rozmowie z Faktem.

Pazura_Cezary

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>