www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jak zgin?? Król? (vol 2)

Czyli obszerna relacja i kilka nowych, niepotwierdzonych jeszcze informacji o b??dzie w sztuce lekarskiej.

Na sam pocz?tek relacja, któr? przygotowa? SE.

21.21 (12.21 w Los Angeles). Rozpoczyna si? desperacki wy?cig ze ?mierci?. Pracownik rezydencji Jacksona dzwoni pod numer alarmowy 911 i wzywa pogotowie ratunkowe. Na monitorze w karetce wy?wietla si? napis „50-letni m??czyzna przesta? oddycha?”. Gdy kilka minut pó?niej ratownicy przekraczaj? próg domu artysty, Michael le?y nieprzytomny na pod?odze. Obok niego le?y strzykawka z mieszank? silnych leków przeciwbólowych. Sanitariusze podali królowi popu tlen przez maseczk? i wykonali masa? serca, ale na nic si? to zda?o. Piosenkarza pod eskort? 10 ochroniarzy szybko przewieziono do pobliskiego Centrum Medycznego Ronalda Reagana. Zaraz potem pod izb? przyj?? podje?d?a samochód, z którego wysiada zap?akana matka piosenkarza, Katherine Jackson (79 l.).

23.25. W szpitalu najlepsi specjali?ci robi? co mog?, by Michael zacz?? oddycha? i wróci? mu prawid?owy rytm serca, ale artysta zapada w ?pi?czk? i ju? nie odzyskuje przytomno?ci. Gdy lekarze walcz? o jego ?ycie, w Internecie pojawiaj? si? doniesienia o krytycznym stanie idola Amerykanów. T?umy zrozpaczonych fanów okupuj? szpital, z niepokojem czekaj?c na jakiekolwiek wie?ci.

0.15. Dziennik „Los Angeles Times” podaje informacje o ?mierci wielkiego Michaela. Teren przy szpitalu zaczyna wygl?da? jak obl??ona twierdza. W?ród rzeszy wielbicieli Jacksona i dziennikarzy pojawia si? siostra piosenkarza, La Toya (53 l.). Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa policja wy??cza z ruchu ulice przylegaj?ce do Centrum Medycznego.

0.26. Agencja prasowa Associated Press potwierdza wstrz?saj?ce informacje: król popu nie ?yje!

1.30. Porucznik Fred Corral, koroner miasta, w wywiadzie dla ameryka?skiej stacji telewizyjnej CNN mówi, ?e Jackson zmar? dok?adnie o 23.26. Lekarz s?dowy zapewnia, ?e najszybciej jak si? da, zbada zw?oki artysty, by ustali? przyczyn? ?mierci.

3.40. Cia?o Michaela zostaje przetransportowane helikopterem do kostnicy, gdzie ma si? odby? sekcja zw?ok. Patolodzy b?d? szuka? uszkodze? serca i obcych substancji we krwi gwiazdy.

4.14. Jermaine Jackson (54 l.), starszy brat muzyka, wyg?asza na terenie szpitala krótkie o?wiadczenie. – Prywatny lekarz i sanitariusze jeszcze w domu próbowali przywróci? oddech Michaelowi. W szpitalu reanimowano go ponad godzin?, ale serce odmówi?o pos?usze?stwa – mówi Jermaine, z trudem powstrzymuj?c ?zy rozpaczy.

4.46. Do rezydencji muzyka wkracza policja, która ma przeprowadzi? drobiazgowe ?ledztwo.

5.20. Brian Oxman, prawnik rodziny Jacksonów, przyznaje, ?e Michael bra? du?o leków i obawia si?, ?e to one zabi?y piosenkarza.

6.45 (21:45 w Los Angeles). Producent muzyczny Tarak Ben Ammar (60 l.) oskar?a lekarzy o ?mier? Michaela. – To jasne, ?e kryminalistami w tym przypadku s? lekarze, którzy zajmowali si? nim w czasie ca?ej kariery, którzy zniszczyli mu twarz, którzy dawali mu leki przeciwbólowe – mówi Ammar. – On by? hipochondrykiem i nikt dok?adnie nie wie, czy by? chory, bo zosta? okr??ony przez szarlatanów, którzy wystawiali mu rachunki w tysi?cach dolarów za leki i witaminy – dodaje.”


Nieoficjalnie mówi si?, ?e to w?a?nie ten prywatny lekarz spowodowa? ?mier? Króla Popu. Mia? poda? Michaelowi ?rodek przeciwbólowy o nazwie Demerol. Substancja ta jest uwa?ana za… narkotyk. Dzia?a podobnie do morfiny. Policja podejrzewa, ?e lekarz poda? Michaelowi zastrzyk zawieraj?cy zbyt du?? dawk? tego „leku”.

Informacja ta nie jest potwierdzona. Policja chce przes?ucha? lekarza Michaela, który jest zreszt? poszukiwany listem go?czym. Medyk znikn?? bowiem z powierzchni ziemi, gdy tylko Król odszed?.

B?dziemy Was na bie??co informowa? o nowych wydarzeniach w tej sprawie.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

  1. 6 listopada 2009 09:44

    fanka na zawsze:

    Po operacjach nie wygl?da? pi?knie ale tak czy tak pi?knie ?piewa?

Podobne posty:

/* */?>