www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jak Ksi??kiewicz ?egna ukochanego?

To, jak rytua?!

Weronika Ksi??kiewicz ci?gle zakochana po uszy w „czeskim piosenkarzu” Krzysztofie Latku. Zreszt? z wzajemno?ci?, co najlepiej obrazuje opis po?egnania zakochanych po wspólnej kolacji ( wg Super Express).

Na ulicy a? 10 minut wymieniali ze sob? czu?o?ci, a? w ko?cu po??czy? ich nami?tny poca?unek. Dobre dwie minuty ?egnali si? cia?o w cia?o, usta w usta... Potem ka?de z nich rozesz?o si? do swoich samochodów. T? noc sp?dzili oddzielnie…

Po?egnanie wg Ksi??kiewicz

5 minut – czu?e s?ówka

3 minuty – mizianie

2 minuty – nami?tne ca?usy

razem: 10 minut”

W sumie to i tak krótko si? ?egnali. Wiele po?egna? ko?czy si? wspólnym ?niadaniem nast?pnego dnia ...


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>