www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jak gotuje Monika Mrozowska?

Monika Mrozowska znana telewidzom jako Majka z serialu „Rodzina Zast?pcza” wyda niebawem w?asn? ksi??k?.

Aktorka przedstawi w niej ciekawe i warte polecenia potrawy wegetaria?skie. Napisa?a j? wspólnie ze swoim m??em, który tak?e jest zwolennikiem jedzenia bezmi?snego. Cz??? przepisów autorka przetestowa?a… na w?asnych znajomych. „Jak dot?d nie zdarzy?o si? jeszcze, ?e komu? nie smakowa?o” – opowiada.

Monika Mrozowska od dawna znana jest jako zdeklarowana wegetarianka. Pisze artyku?y do magazynu Vege, wspar?a te? akcje Fundacji na rzecz zwierz?t „VIVA!”

„Nie wychodz? jednak z transparentem na ulic?. Wol? pokazywa? swoim przyk?adem, ?e mo?na si? tak od?ywia?” –  zaznacza.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>