www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jackson umieraj?cy?

SZOK!


mirror

Król popu si? rozpada – takie informacje podaj? zachodnie media. O co chodzi?

Okazuje si?, ?e Michael cierpi na marsko?? w?troby, rozedm? p?uc, astm?, krwawienia z przewodu pokarmowego, ?lepot? i ma trudno?ci z mówieniem.

A ta lista to dopiero pocz?tek. G?ównym powodem zagro?enia ?ycia króla popu jest niedobór bia?ka produkowanego przez w?trob? – antytrypsyny alpha-1, który prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia p?uc. Ratunkiem dla ?ycia gwiazdora móg?by by? przeszczep, ale piosenkarz jest tak s?aby, ?e nie prze?y?by operacji.” – cytuje SE.

?yczymy zdrowia!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>