www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jachowski robi karier??

Jeszcze kilka miesi?cy temu Ma?ka zna?, ma?o kto …

Sytuacja zmieni?a si? za spraw? wyst?pu w serialu „M jak Miłość”. Rola, któr? tam gra, sk?oni?a twórców programu ‚Jak oni ?piewaj?”, do zaproponowania mu wyst?pu w show.

Jachowski_Maciej

Teraz jego twarz sta?a si? du?o bardziej rozpoznawalna ni? jego zas?ugi aktorskie. Ostatnio zacz?? publicznie przyznawa? si? nawet do zwi?zku z Ann? Oberc, tak?e aktork?.

Oberc_Anna

Mo?e dzi?ki takiej dodatkowej promocji zostanie zaanga?owany do wi?kszej roli …

Maciek w ka?dym razie przyj?? skuteczn? taktyk?

Jachowski_MaciejWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>