www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jab?czy?ska ma magistra!

Joasia pod koniec maja obroni?a swoj? prac? magistersk? z prawa! Ale na tym nie poprzestaje …

Aktorka znana z serialu „Na Wspólnej” nale?y do w?skiego grona gwiazd, które nie buduj? swojej przysz?o?ci tylko na lansie i grywaniu w serialach. Dla Jab?czy?skiej najwa?niejsze by?o to, aby uko?czy? studia prawnicze. I uda?o si?! Ma?o tego, teraz Joasia zastanawia si? nad zrobieniem doktoratu!

Jab?czy?ska_Joasia


?adna, ambitna, s?awna i wykszta?cona! Czego mo?na chcie? wi?cej w wieku 24 lat?

Jab?czy?ska_Joasia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>