www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Iza Miko za myd?o mia?a, co je?? w wi?zieniu

Szokuj?cy fakt z ?ycia m?odej i subtelnej aktorki!

W programie „Szymon Majewski Show” Iza przyzna?a si? do przygody z bia?orusk? milicj?. przed laty podró?uj?c przez ten kraj mia?a spore problemy przez brakuj?c? piecz?tk? w paszporcie.

Jak podaje Se, za namow? konduktora Iza ukry?a si? za siedzeniem przez kontroluj?cymi poci?g celnikami, ale zosta?a zauwa?ona i osadzona w wi?zieniu.

Jak przyzna?a za myd?o Palmolive uda?o si? jej zdoby? kawa?ek chleba, a za ostatniego dolara mog?a zadzwoni? do domu i prosi? o ratunek najbli?szych.

Wida? nie tylko w pracy zawodowej na planie filmowym m?odziutka Miko ma przygody i?cie z serii filmów szpiegowskich…

I dziwi? si? tym wszystkim rodzicom, ?e ci?gle powtarzaj? swoim dzieciom, i? myd?a nie trzeba si? ba?, w tym wypadku Izie Miko uratowa?o ono ?ycie.

Troch? tylko dziwi, ?e po takich prze?yciach Miko nie zdecydowa?a si? na darmowy udzia? w reklamie myd?a Palmolive …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>