www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Iza Miko unika Zako?cielnego jak ognia!!!

Iza nie mo?e oswoi? si? z tym ?e Maciej Zako?cielny ma inn? partnerk?….

Na ekrany kin wchodzi pierwszy polski film taneczny „Kochaj i ta?cz”. G?ówn? rol? zagra?a Iza Miko i to w?a?nie jej mo?e zabrakn?? na dziesiejszej premierze. Mo?e gdy? chodz? plotki o jej warunka wobec producentów. A chodzi o Macieja Zako?cielnego. Je?li pojawi si? w towarzystwie swojej nowej partnerki Iza najprawdopodobniej b?dzie wielk? nieobecn?. Dziwna sprawa, premiera bez g?ównej odtwórczyni?

Mo?na tylko wyobrazi? sobie jak bardzo Iza boi si? konfrontacji z now? partnerk? swojego by?ego m??czyzny. Problem w tym ?e Zako?cielny dosta? zaproszenie ….dwuosobowe.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>