www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Iza Miko pogr??ona w ?a?obie!!!

Ukochana macocha Izy przegra?a walk? z rakiem.

Nie jest tajemnic?, ?e Iza Miko by?a bardzo zwi?zana ze swoj? macoch?.

Partnerka jej ojca, Aleksandra Miko?ajczaka od kilku lat dzielnie zmaga?a si? z chorob?, niestety walk? przegra?a.

Miko_Izabela_z_rodzin?

Teraz rodzina Izy pogr??ona w ?a?obie przygotowuje si? do uroczysto?ci pogrzebowych. Super Express podaje, ?e Iza jest zrozpaczona, podobno ci?gle p?acze …

Trudno si? dziwi?, takie chwile to zawsze potworny stres i wielka bezsilno??. Mamy nadziej?, ?e Iza szybko dojdzie do siebie. Z pewno?ci? wsparcie najbli?szych wiele da. Na razie jednak aktorka nie ma mo?liwo?ci przyjazdu do kraju, w Stanach trzymaj? j? obowi?zki zawodowe.

Miko_Izabela_Miko?ajczak_Aleksander

Miko_Izabela_Miko?ajczak_Aleksander

Miko_Izabela_Miko?ajczak_Aleksander


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>