www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Iwona Pavlovi? i Wojciech O?wi?cimski nareszcie bior? ?lub!

Czarna Mamba wreszcie si? zdecydowa?a.

Mo?e wyja?ni?a jako? z narzeczonym za?o?enie przez niego w s?dzie sprawy o zwrot alimentów, które p?aci? swojej córce. Najwa?niejsze, ?e rozwia?a swoje w?tpliwo?ci.

115

28

?lub odb?dzie si? 27 czerwca w jednym z warszawskich hoteli. Budynek zosta? zarezerwowany wy??cznie dla przysz?ych wspó?ma??onków i ich go?ci, którzy za?yczyli sobie spokoju od mediów. Pozostaje tylko ?yczy? im szcz??cia.

35

45

54


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>