www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Isis Gee opu?ci?a Polsk?!

Dla niektórych jej antyfanów to bardzo radosna wiadomo??. Sk?d decyzja gwiazdy o wyje?dzie!?

Pora?ka w Eurowizji pod?ama?a j? psychicznie. Nie pomog?y tak?e ataki mediów, które cz?sto sugerowa?y, ?e Isis przesz?a operacj? zmiany p?ci.

Gee_Isis

Gee_Isis

Nawet udzia? w programie „Jola i Jarek” nie pomóg? jej w karierze. Wszystko to przekona?o piosenkark?, ?e w tym kraju nie spotka jej ju? nic dobrego. Razem z m??em, Adamem Go??biewskim, mieszka teraz we W?oszech. Czy kiedy? wróci?

Gee_Isis_m??

Gee_Isis


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>