www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ile Rodowicz wyda?a na prezenty?

Dla bliskich Maryli, to by?a gwiazdka od gwiazdy

„Maryla Rodowicz do biednych nie nale?y. Za koncert dostaje oko?o 50 tysi?cy z?otych. Ale te? nie ma w??a w kieszeni i umie robi? u?ytek ze swoich pieni?dzy.

Gwiazda ostatnio wybra?a si? z synem na ?wi?teczne zakupy do jednej z warszawskich galerii handlowych. Razem odwiedzili kilka sklepów z bi?uteri?. Tylko w jednym z nich artystka zostawi?a a? pi?? tysi?cy z?otych. Ale na tym nie poprzesta?a.

Na zakupowym szlaku piosenkarki znalaz?o si? jeszcze kilka jubilerskich przybytków. Opuszcza?a je z kolejnymi torebkami z cenn? zawarto?ci?. Jak uda?o si? nam oszacowa?, w centrum handlowym zostawi?a kilkana?cie tysi?cy z?otych” – donosi Fakt.

Wow, takie sumy na prezenty gwiazdkowe to domena tylko nielicznych. Ciekawe tylko czy Rodowicz pomy?la?a, aby na ?wi?ta wspomóc te? potrzebuj?cych?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>