www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ile osób liczy ?wita Edyty Górniak?!

Darek Krupa radzi? sobie kiedy? sam, ale te czasy ju? dawno min??y.

Teraz, gdy Edyta zostawi?a m??a i znalaz?a nowego menad?era, do jej dyspozycji jest a? 6 osób! To one w?a?nie maj? pracowa? intensywnie nad popraw? medialnego wizerunku Edzi.


Gwiazda ma wi?c teraz osobist? asystentk? i makija?ystk?, nad jej wizerunkiem w mediach pracuje dwóch PR-owców, a sprawami zawodowymi, czyli negocjacj? kontraktów i organizacj? koncertów, zajmuj? si? kolejni dwaj mened?erowie – czytamy w Fakcie.

Górniak_Edyta

Ciekawe czy podo?aj? zadaniu? Burza, jak przetoczy?a si? w ci?gu ostatnich miesi?cy w ?yciu Edyty z pewno?ci? przynios?a wiele strat …

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

ZOBACZ

Prawdziwy powód odej?cia Górniak od m??a!!!Wpisz komentarz

  1. 26 września 2009 20:09

    Mirek:

    No i po co by? jej ten botox? Wygl?da jak karykatura, a mog?a si? zestarze? po ludzku.

Podobne posty:

/* */?>