www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz zwolni? asystentk?!

Proces oszcz?dzania bywa bolesny.

Zw?aszcza dla pracownicy, która przez lata lojalnie wspiera?a swojego szefa. Nie tylko zawodowo.

Ibisz_Krzysztof_Gruszczy?ska_Anna

Fakt donosi, ?e Ibisz zwolni? swoj? d?ugoletni? asystentk? i menad?erk? Ann? Gruszczy?sk?, bo jej wynagrodzenie by?o za wysokie.

Ibisz_Krzysztof_Gruszczy?ska_Anna

Teraz w swojej firmie Krzy? otacza si? samymi studentkami. Rozumiemy, ?e nie tylko przyjemniej, ale i taniej …

Ibisz_Krzysztof_Piosik_Paulina

Krzysiu bardzo przej?? si? kryzysem, tnie wszystkie koszta i co chwil? powtarza, oszcz?dzamy, oszcz?dzamy – donosi anonim.

Ibisz_Krzysztof

Czy?by wk?ad finansowy w totalnie odmienion? sylwetk? i twarz Ibisza, a? tak bardzo szarpna? go po kieszeni?

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof

Ibisz po operacji plastycznej? Wejd? i sam porównaj zdj?cia!

Zobacz i oce? efekty operacji plastycznej Ibisza!!!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>