www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz zarabia 140 tys. miesi?cznie?!

Krzysztof zdecydowanie zaprzecza

To kwoty mocno przesadzone. Niedawno jedna z gazet napisa?a, ?e w „M jak Miłość” zarabiam miesi?cznie 50 tys. z?. To bzdura, bo w rzeczywisto?ci bior? gdzie? ze dwadzie?cia razy mniej. Stawki aktorskie za jeden dzie? zdj?ciowy wynosz? ?rednio kilkaset z?otych, a ko?cz? si? na 3 tysi?cach.” – mówi? Krzysztof w rozmowie z Super Expressem.

Zarabia mniej, czy wi?cej, ale chyba wa?niejsze jest to, ?e zawsze jest profesjonalist? i po prostu dobrze si? go ogl?da. Za darmo przecie? pracowa? nie b?dzie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>