www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz zabra? seksown? asystentk? na salony!

Krzysztof to bardzo wymagaj?cy szef? A mo?e jego asystentka Paulina Piosik, nad ?ycie kocha swoj? prac??

Tak czy inaczej, wszystko jest w jak najlepszym porz?dku. Tak mo?na wnioskowa? po minach gwiazdora i jego wiernej, pracowitej asystentki. Praca najwyra?niej sprawia jej wielk? przyjemno??, bo czy inaczej na jej twarzy rusz, co rusz pojawia?by si?, tak szeroki, zreszt? pi?kny u?miech?

Ibisz_Krzysztof_Piosik_Paulina

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>