www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz ratuje nadszarpni?ty wizerunek?

Krzysztof boi si? utraty kolejnych fanów?

Kiedy pojawi?y si? doniesienia o rozwodzie ulubionego prezentera Polsatu, Krzysztofa Ibisza pojawi?o si? wiele spekulacji. Ale najcz??ciej mówiono, ?e Krzysztof zostawi? swoj? ?on? Ann? Nowak-Ibisz dla swojej m?odziutkiej asystentki Pauliny Piosik.

Jak na te doniesienia reagowa?a ?ona Anna? Na ?amach prasy wyznawa?a Ibiszowi Miłość. On sam pozostawa? oboj?tny na te wyznania i nawet pojawi? si? publicznie z tajemnicz? blondynk?.

Wszyscy dziwili?my si?, czy ten u?o?ony, sympatyczny facet, który do tej pory sprawia? wra?enie cz?owieka o go??bim sercu mo?e by? tak okrutny?

Niespodziewanym posuni?ciem ze strony Anny Nowak-Ibisz okaza? si? jej udzia? w tanecznym show „Taniec z gwiazdami”. Cho? w ostatnim odcinku by?a zagro?ona, jakim? cudem przesz?a dalej. Wygl?da na to, ?e telewidzowie j? polubili.

Sam Krzysztof nie ma ostatnio zbyt wiele szcz??cia, bo nowa gwiazda Polsatu Joanna Liszowska przy?miewa jego osob? w czasie prowadzenia wielkiego show „Jak oni ?piewaj?”, do tej pory kojarzonego g?ównie z Ibiszem.

I wszystko wskazuje na to, ?e Ibisz troch? spokornia? i chce nadrobi? stracone uznanie swoich widzów. Pochwali? si? kolorowej prasie, ?e wspiera by?? ?on?!

Zajmuj? si? Vincentem (nasz przypis: syn Ibisza i Anny) w niedziel?, bo Anna od rana ma próby. Wieczorem siadamy przed telewizorem i póki syn nie u?nie, kibicujemy za?arcie… – mówi tygodnikowi Ibisz. – Wiem, ile trudu kosztuj? j? przygotowania do ka?dego wyst?pu i wierz?, ?e widzowie j? polubi?. W ka?dym razie ja wysy?am na ni? sms-y – wyzna? prezenter” (SE)

Ciekawe czy to zagranie pomo?e mu odzyska? utracony szacunek? Nie chcemy by? okrutni, ale nie jest ju? troch? za pó?no?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>