www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz odbierze dom by?ej ?onie?!!?

Sensacj? ju? by? rozwód Krzysztofa Ibisza i Anny Nowak-Ibisz, a teraz okazuje si?, ?e prezenter chce czego? jeszcze …

Dom, który jest pono? ko?ci? niezgody pomi?dzy by?ymi ma??onkami, Ani? i Krzysztofem, przed ich ?lubem nale?a? do Ani. Po zawarciu ma??e?stwa Anna zrobi?a z Ibisza wspó?w?a?ciciela i chyba tego b?dzie ?a?owa?.

Ibisz_Krzysztof

Ibisz  zainwestowa? wtedy w will? i odremontowa? j?. Teraz prasa bulwarowa donosi, ?e Krzysiek b?dzie chcia? odzyska? zainwestowane w dom pieni?dze, albo Anna b?dzie musia?a przepisa? na niego cz??? nieruchomo?ci …

Nowak_Ibisz_Anna

Czy Ibisz nie ma do??? Przecie? jako prezenter doskonale zarabia, ma te? w?asn? firm?. A Anna? No có? po powrocie do kraju, krótkim udziale w „Ta?cu z gwiazdami” nie ma ?adnej pracy …

Ibisz_Krzysztof


Dziwi troch? takie zachowanie Ibisza, tym bardziej, ?e Anna jest matk? jego syna Vincenta. Mo?e w?a?nie ze wzgl?du na niego powinien odpu?ci??


I pomy?le?, ze jeszcze kilka lat temu, Ibisz by? uwa?any, za fajnego, sympatycznego faceta …Na takiego wygl?da?.

Ibisz_Krzysztof


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>