www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz i M?ynarska, gwiazdy wiecznie m?ode!?

Zgadnijcie, ile oni mog? mie? lat!?


Ibisz i M?ynarska to popularne gwiazdy stacji Polsat. Wydaje si?, ?e wi?cej – to jeden z najpopularniejszych duetów telewizyjnych. Maj? za sob? wspólne prowadzenie wielu imprez i programów. Razem te?, mimo swojego wieku prezentuj? si? fantastycznie! No w?a?nie, je?li o wiek chodzi, jak s?dzicie czy oni wygl?daj? na swoje lata?

M?ynarska_Agata_Ibisz_Krzysztof

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>