www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ibisz chce dobrej prasy

Tylko czy ju? nie za pó?no?

Jeszcze nie rozwiód? si? z ?on? Ann? Nowak-Ibisz, a ju? ?wi?ta mia? sp?dzi? z rodzin? swojej asystentki, jak wszyscy podejrzewaj? nowej ukochanej …ale

„Wystarczy? jeden telefon, by ca?y plan run??. Krzysztof poinformowa? matk? swojej nowej sympatii, ?e takie spotkanie to za du?e ryzyko dla jego medialnego wizerunku. Da? te? do zrozumienia, ?e podejrzewa, i? to kto? z rodziny Pauliny poinformowa? media o wigilijnych planach gwiazdora…” – podaje Fakt.

Rodzinie asystentki – Pauliny pono? by?o przykro, ?e zostali tak potraktowani. A Ibisz? Chyba jeszcze do niego nie dotar?o, ?e ju? jaki? czas temu sam zaszkodzi? swojemu wizerunkowi.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>