www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

I za nimi szalej? nastolatki?!

Czyli Jonas Brothers w zbli?eniu!

Nieno – tak jak Pattinsomani? rozumiemy (no w ko?cu Robert jest przystojny) tak nie Jonasomanii nie jeste?my w stanie.
Sami zreszt? zobaczcie i odpowiedzcie nam, co w tych ch?opakach jest… niepowtarzalnego?

Piosenek te? nie maj? jakich?… wybitnych. Wszystkie na t? sam? nut? w?a?ciwie.

// Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>