www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

I Ty mo?esz poje?dzi? porsche Doroty Gardias!

Wystarczy, ?e posiadasz odpowiedni? ilo?? pieni?dzy i odkupisz od niej auto.

Wed?ug „Na ?ywo”, pogodynka zamierza sprzeda? cacko wygrane w „Ta?cu z Gwiazdami”. Mowa oczywi?cie o samochodzie, nie o kryszta?owej kuli. Dorota i jej m?? potrzebuj? teraz pieni?dzy, poniewa? zamierzaj? kupi? dom pod Warszaw?.

Gardias_Dorota

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>