www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hubert Urba?ski lubi tradycyjne imiona

Swoj? trzeci? córk? nazwa?… Stefania. Pierwsza i druga maj? na imi?… Marianna i Krystyna.

Tradycja tradycj?, ale czy dziecko nie b?dzie mia?o przez to problemów z rówie?nikami? Miejmy nadziej?, ?e zanim Stefcia pójdzie do szko?y, imi? to nie b?dzie ju? takim wyj?tkiem. Mamy 7 lat na zmian? trendów dotycz?cy nazywania dzieci.

mwmedia_20090223_014740

mwmedia_20090330_024617

Chyba nie chcemy, aby córka Urba?skiego mia?a k?opoty?

mwmedia_20081017_061305

mwmedia_20090516_191002


Wpisz komentarz

  1. 30 czerwca 2009 10:43

    matka polka:

    Moja córka ma równie? na imi? Stefania. Nie wiem czym to imi? ró?ni si? od imienia Nikola? i dlaczego dzieci maja mie? problemy przez to jakie nosz? imi???

Podobne posty:

/* */?>