www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Horror Bachledy-Curu? ju? si? zacz??!?

Alicja nie b?dzie mia?a ?atwego ?ycia o boku ukochanego Colina Farrella.

Nasza rodaczka pewnie nie zdawa?a sobie sprawy z tego, jak bardzo Colin jest zwi?zany ze swoj? matka i dwoma siostrami. To te trzy kobiety s? podobno najwa?niejsze w ?yciu Farrella i to one pomagaj? mu wychowywa? chorego syna z pierwszego ma??e?stwa.


Gdy dziecko Alicji Bachledy-Curu? i Colina Farrella przyjdzie na ?wiat bardzo mo?liwe, ?e Ala b?dzie musia?a stawi? czo?a tysi?com rad i wskazówek udzielanych przez ukochane kobiety Colina. Ju? teraz Fakt donosi, ?e matka Colina jest nieufna i traktuje Al? z dystansem …

Bachleda_Curu?_Alicja

Jak zako?czy si? historia tego burzliwego romansu z nieplanowan? ci??? w tle?

Bachleda_Curu?_Alicja

Bachleda_Curu?_Alicja

Czytaj wi?cej o romansie Alicji Bachledy-Curu? i Colina Farrella

Sensacja! Bachleda-Curu? jest w ci??y!?

Bachleda-Curu? ju? ma fory!!!

WYNIK SONDY: Dlaczego Bachleda-Curu? jest z Farrellem!?

Farrell zostawi? Bachled?-Curu????

Matka Bachledy-Curu? nie akceptuje kochanka córki!

Gor?cy towar: Alicja Bachleda-Curu?!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>