www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ho?owczyc kupi? Porsche Carrera 4S!

Ile za nie zap?aci??

Ponad 300 tysi?cy z?otych! Takie zakup pozostaje w sferze marze? wielu z nas.

Jak by?em dzieckiem i bawi?em si? plastikowymi autkami, najbardziej podoba? mi si? Porsche. Marzy?em o tym, by mie? taki samochód. Jak wida?, marzenia si? spe?niaj? – cieszy si? „Ho?ek”.” (Fakt)

Jak si? okazuje spe?nianie marze? nie jest takie trudne – wed?ug Ho?owczyca. Nasz kierowca rajdowy, który w ostatnim Rajdzie Dakar zaj?? wysokie pi?te miejsce na co dzie? nie zajmuje si? tylko samochodami. Co jaki? czas wyje?d?a do Strasburga na posiedzenia Parlamentu Europejskiego – Krzysztof jest europos?em od poprawy bezpiecze?stwa na drogach…

Do Strasburga dojecha?em dzi?ki niemieckim autostradom w 14 godzin i w ogóle si? nie zm?czy?em. Ciekaw jestem, czy kiedy? dorobimy si? takich dróg w Polsce – zastanawia si? Ho?owczyc”(Fakt)

Nas te? ciekawi, kiedy w ko?cu w Polsce b?d? „normalne ” drogi, Ale dziwne jest to, ?e ludzie zajmuj?cy posady europos?ow od bezpiecze?stwa na drogach te? nie maj? takiej wiedzy …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>