www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hollywood, nie dla Karolaka!?

Ju? wita? si? z g?sk?, a tu …

Bah! Hollywoodzka produkcja Get Low, w której mieli?my zobaczy? Tomasza Karolaka, wida?, mo?e obej?? si? bez naszego polskiego talentu.

Okazuje si?, ?e ostatecznie do Polski dotar?y dwie wersje filmu, w jednej z nich nie ma, ani jednej sceny z Tomkiem. Która z nich b?dzie mia?a swoj? premier??

Karolak_Tomasz

Jak podaje Na ?ywo, Karolak by? zachwycony wspó?prac? za Oceanem. Teraz z niecierpliwo?ci? b?dziemy oczekiwa? na ?wiatow? premier? filmu, która ma si? odby? 12 wrze?nia w Toronto, – czy bez Karolaka czy z nim?

Karolak_Tomasz

Karolak_Tomasz

Karolak_Tomasz

Co si? sta?o z w?osami Karolaka?!


Wpisz komentarz

  1. 8 listopada 2009 14:41

    lewatywa:

    karolak to kompletny ba?wan – my?l?, ?e publika szybko tgo prze?uje i wypluje

Podobne posty:

/* */?>