www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hilton – Madden: b?dzie ?lub?!

Wszystko na to wskazuje!


poponthepop


Padli?my z wra?enia. Pozwolimy sobie zacytowa?:

Paris ju? od jakiego? czasu wspomina, ?e ch?tnie za?o?y?aby rodzin? ze swoim obecnym ch?opakiem. Muzyk te? dorós? ju? do tej decyzji i jest o tym przekonany.
Jestem z ni? bardzo szcz??liwy. Chc? sp?dzi? reszt? ?ycia z Paris i mie? z ni? gromadk? dzieci. Mamy teraz czas na praktyk? z dzieckiem Nicole i Joela, malutk? Harlow. Cz?sto razem chodzimy na spacery i opiekujemy si? ni? z Paris. Sprawia nam to wielk? frajd? – powiedzia? Madden.
” – donosi Super Express.

Nie jeste?my w stanie tego nawet skomentowa?. Paris Hilton i dzieci?! Nie potrafimy sobie tego wyobrazi?!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>