www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hermiona b?dzie studiowa? na Yale!

Gratulujemy zdanych egzaminów. 😉


M?oda gwiazda nie zdradzi?a jeszcze, na jaki kierunek z?o?y?a papiery. Wcze?niej deklarowa?a jednak, ?e my?li o literaturze lub fotografii. – Jestem pewna, ?e dam rad? pogodzi? aktorstwo ze studiami. Je?li jednak oka?e si?, ?e kariera przeszkadza mi w zdobywaniu wiedzy, to zrezygnuj? nawet z bardzo dobrej roli. Chc? i?? w ?lady Jodie Foster (47 l.), która te? sko?czy?a Yale – mówi Emma.” – pisze SE.

Racja, przyda si? jaka? gwiazda, która nie b?dzie zapatrzona tylko w siebie i swoj? karier?, ale równie? b?dzie mog?a si? sensownie wypowiedzie? na jaki? temat…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>