www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? zostanie aktork?

Czyli „myd?a, wide? i powid?a” w show biznesie ci?g dalszy …

„Bior? lekcje aktorstwa i powa?nie si? do tego przyk?adam”– pochwali?a si? Edyta w rozmowie z Super Expressem.

Tancerka i aktorka, kto wie, do jakich zaj?? Edyta przyk?ada sie jeszcze tak wzorowo …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>