www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? znalaz?a Miłość w operze!?

Tancerka jest pod ogromnym wra?eniem ?wiatowej s?awy re?ysera operowego Mariusza Treli?skiego.

„Przed premier? Elektry Richarda Straussa ju? w foyer czeka? na ni? dyrektor artystyczny opery, re?yser Mariusz Treli?ski. Po gor?co oklaskiwanym spektaklu spotkali si? na bankiecie. Byli nieroz??czni” – czytamy w Show.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>