www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? zeswata?a Wa??sówn??

Edyta i Maria Wiktoria to przyjació?ki, dlaczego ta pierwsza mia?aby nie pomóc tej drugiej z poprawie stanu spraw sercowych?

Córka by?ego prezydenta Maria Wiktoria Wa??sa rzadko pojawia si? na salonach. Je?li ju?, to najcz??ciej w towarzystwie swojej przyjació?ki, tancerki Edyty Herbu?.

I wszystko wskazuje na to, ?e dzi?ki Edycie Maria znowu b?dzie mog?a wie?? ?ycie zakochanej kobiety. A wszystko za spraw? nowego ch?opaka Edyty, Macieja Kawulskiego, który na co dzie? zajmuje si? sztukami walki.

Wida? Marii, podobnie, jak Edycie podobaj? si? silni m??czy?ni, bo jak podaje Se, widywana jest ostatnim czasem w towarzystwie znawcy sztuk walki … Antka Chmielewskiego, przyjaciela Macieja Kawulskiego.

I tak ko?o si? zamyka. Dwie przyjació?ki nieroz??czki i dwaj przyjaciele znawcy sztuk walki. Ciekawy zestaw nieprawda??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>