www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? wstydzi si? Kawulskiego!?

Nie do ko?ca.

Premiera sztuki, w której zagra?a Edyta Herbu? „Kto dogoni psa” to wa?ne wydarzenie w ?yciu i karierze tancerki – przecie? to jej debiut teatralny! Niestety mimo tego, ?e Edyta na premier? sztuki zaprosi?a wielu przyjació? zabrak?o tej najwa?niejszej osoby.


Najwa?niejszej – tak by si? wydawa?o, bo czy mo?na dyskutowa? o zapraszaniu swojego ukochanego na premier? sztuki, w której si? wyst?puje? Okazuje si?, ?e tak …

Mia?am ograniczon? ilo?? zaprosze? dla moich go?ci, a teatr liczy tylko sto miejsc – mówi Edyta w rozmowie z Faktem.

Herbu?_Edyta_Kawulski_Maciej

Czy taki tekst was przekonuje? Nas zdecydowanie nie. Podejrzenia tabloidu wydaj? si? nie bez podstaw, – czy?by Herbu? wstydzi?a si? swojego znawcy sztuk walki na teatralnych salonach? Jest te? druga strona medalu. Mo?e Edyta wiedzia?a, ?e Maciejowi trudno by?oby znie?? taki widok …

OSTRY debiut teatralny Edyty Herbu? – seksowne foto!!!

w dodatku na ?ywo, cho? w celach czysto artystycznych, ale ka?demu m??czy?nie, mog?yby pu?ci? nerwy. Nie s?dzicie?

Herbu?_Edyta_Kawulski_Maciej


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>