www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu?, Wa??sa i Kawulski = biznes?!

Edyta czasu nie marnuje!

Po??czyli?my si?y, nasze mo?liwo?ci i wkrótce otwieramy swój biznes. Jeste?my na etapie finalizowania tego projektu, ale ?eby nie zapesza?, nie zdradz? jeszcze, co to jest. Chc? by? inspiracj? dla m?odych ludzi i pokaza?, ?e jak si? chce, to mo?na spe?nia? marzenia – powiedzia?a Edyta magazynowi „Party”.” (SE)

Ciekawe co to za przedsi?wzi?cie? Z niecierpliwo?ci? czekamy na szczegó?y!  Chyba nie szko?a ta?ca?!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>