www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? przygotowuje wieczór panie?ski???

Przecie? jej ch?opak nie chce si? ?eni?? Czy z Edyt? jest, a? tak ?le?

Jeszcze kilka dni temu ch?opak Edyty, Maciej Kawulski w rozmowie z prasa bulwarow? powiedzia?, ?e nie planuje zar?czyn z Edyt? i nie ma zamiaru si? ?eni?.

Zrobi?o nam si? troch? przykro z powodu Edyty, poniewa? nie od dzi? wiadomo, jak bardzo tancerka marzy o pi?knym ?lubie.

Nie do?? tego teraz Edyta wyznaje, ?e ma sporo zaj??, ma?o czasu, bo … musi szykowa? wieczór panie?ski!

Czy?by Herbu? tak usilnie próbowa?a wymaza? z my?li brak mo?liwo?ci zrealizowania marze? o ?lubie i popad?a w do?ek psychiczny?

Na szcz??cie Edyta szybko sprostowa?a, ?e to wieczór panie?ski dla przyjació?ki …

Ech, tym bardziej nam szkoda, tej ?licznej, utalentowanej Herbu?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>