www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? obrazi?a si? za „lachonka”!?

Czy Edyta Herbu? spotka si? w s?dzie z Karolin? Korwin-Piotrowsk??

Mo?e by? naprawd? gor?co.

W jednym z odcinków majowych programu Magiel towarzyski, Karolina Korwin-Piotrowska skomentowa?a zwi?zek re?ysera Mariusza Treli?skiego z tancerk? Edyt? Herbu? mówi?c „Niez?ego lachonka sobie wzi??!”

Edyta Herbu?

Mariusz Treli?ski

Treli?ski_Mariusz

Tomasz Kina, Karolina Korwin-Piotrowska

Kin_Tomasz_Korwni_Piotrowska_Karolina

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>