www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? nie chce ju? pieni?dzy?

Edyta zrezygnowa?a z Sylwestra

„W tym roku w sylwestra wyj?tkowo nie pracuj? – zdradzi?a „Super Expressowi” tancerka.

By?y ró?ne propozycje, ale przez ostatnie lata ci??ko pracowa?am w ?wi?ta i w sylwestra i teraz chc? odpocz?? i z now? energi? rozpocz?? nowy rok – doda?a”

Ciekawe, kto si? jeszcze pochwali, ?e nie pracuje w Sylwestra ( czyli ma dosy? kasy? ). Jak na razie na naszej li?cie jest Edyta Herbu? i Micha? Wi?niewski.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>