www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? lubi facetów z k(l)as?

Tancerka przyzna?a w wywiadzie, ?e podstawow? cech? idealnego m??czyzny jest zaradno??. A wi??e si? ona z … zarabianiem pieni?dzy. To one s? niezb?dne do stworzenia zwi?zku.

Edyta podkre?la, ?e patrzy tak?e na inne walory, takie jak opieku?czo?? i szacunek.

316

416

Czy jej obecny partner posiada te cechy? Niektórzy twierdz?, ?e do d?entelmena mu daleko i nie docenia swojej obecnej sytuacji.

130

513

76

83

94


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>