www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? jest zabawk? Kawulskiego!?

Wygl?da na to, ?e Maciej Kawulski lubi porz?dny szpan. Modny sportowy samochód i pi?kna dziewczyna na siedzeniu obok. Czy tak ma wygl?da? scenariusz na ?ycie Edyty Herbu??

Kawulski to zdecydowanie bardzo m?ski typ. Facet, który nie wstydzi si? eksponowa? swojej g?sto ow?osionej klaty, ani te? szokowa? swoim strojem.

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Jak wiemy, Maciej lubi te? na macie oczywi?cie, prze?o?y? od czasu do czasu jakiego? zawodnika. Sam jest przecie? specjalist? sztuk walki. Trudno si? zatem  dziwi?, ?e prasa bulwarowa (Fakt) zaczyna rozpisywa? si? o tym, i? dziewczyna Kawulskiego, tancerka Edyta Herbu?, mo?e by? tylko ?adnym dodatkiem do jego sportowego auta, którym Maciej tak ch?tnie si? wozi.

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Kawulski przecie? wyra?nie powiedzia? w jednym z wywiadów, ?e ?ADNEGO ?lubu z Edyt? nie b?dzie. A ona sama tyle razy powtarza?a, ?e marzy jej si? pi?kny ?lub. Teraz kiedy dobiega ju? 30 – tki, pragnienie to musi tylko rosn?? na sile.

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta


Tylko czy Maciej spe?ni marzenia Edyty, czy za jaki? czas w jego sportowym samochodzie zobaczymy inn? atrakcyjn? brunetk??

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>