www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? i Wa??sa, razem na dobre i na z?e?

Przyja?? Edyty i Marysi kwitnie z dnia na dzie? …

Edyta ma coraz wi?kszy wp?yw na ?ycie Marysi. Najpierw za?atwi?a jej prac?, podobno pomog?a pozna? nowego ch?opka  ... (Marcina Najmana) a teraz…zabiera j? ze sob? do Stanów.

Wa??sa_Maria_Wiktoria_Herbu?_Edyta

Wa??sa_Maria_Wiktoria_Herbu?_Edyta

Podczas gdy Herbu? b?dzie doskonali? warsztat taneczny, Marysia b?dzie zajmowa?a si? sob?? Czym konkretnie? Trudno powiedzie?…

Wa??sa_Maria_Wiktoria_Herbu?_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>