www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? i Wa??sa – k?ótnia o faceta!?

Czy to koniec przyja?ni Wa??sy i Herbu??

Ostatnio w ich relacji nie wszystko uk?ada si? jak nale?y. Sporn? kwesti? jak zwykle s? m??czy?ni, a konkretnie Maciej Kawulski. Teoretycznie eks Edyty, chocia? tancerka nie potwierdzi?a tej pog?oski.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>