www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? i sztuki walki

Edyta Herbu? ( 28 l.) wie z kim si? zwi?za? czy to dla w?asnych czy obopólnych korzy?ci…

Kiedy? mniej znany , obecnie ju? rozpoznawany Maciej Kawulski ( 30 l.) jest organizatorem w Polsce walk MMA. Jest równie? partnerem Edyty Herbu? która to w?a?nie objawi?a go ?wiatu. Zwi?zek niestety przez wielu jest uwa?any jako partnerstwo „biznesowe”. Ka?de z nich czerpie z niego inne korzy?ci.

Znajomi tancerki twierdz? ?e Edyta lubi pieni?dze a Kawulski ma ich krocie….Owszem, Edyta ma s?abo?? do facetów z kas?, a ten Kawulski do biednych nie nale?y. Ale my?l?, ?e je?eli trzymaj? si? razem, najpewniej planuj? jakie? wspólne przedsi?wzi?cie – cytuje „Twoje Imperium”.

Mo?na si? pozastanawia? o co chodzi z tym przed-si?-wzi?ciem ale sztuki walki i Edyta Herbu? maj? raczej ma?o wspólnego.


Wpisz komentarz

  1. 5 marca 2009 23:14

    leszek:

    która kobieta chce si? wi?za? z go?odupcem, tak dla mi?o?ci? nie ma takich chyba.

Podobne posty:

/* */?>