www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? chcia?a ukry? w tajemnicy nowy zwi?zek!?

Ani tancerka Edyta Herbu?, ani re?yser Mariusz Treli?ski nie potwierdzili oficjalnie swojego zwi?zku. Mo?e dlatego prasa nie daje spa? spokojnie?

Kolejna rewelacja! To bardzo gor?cy temat ostatnich tygodni – nowy romans Edyty Herbu? z uznanym, nie tylko polskiej, ale i ?wiatowej s?awy re?yserem operowym Mariuszem Treli?skim wywo?uje sporo emocji. Do tego Edyta bra?a ostatnio udzia? w Traviacie w re?yserii Treli?skiego.

Treli?ski_Mariusz

Pewnie dlatego Edyta mia?a pewne obawy przed pokazywaniem si? na imprezach w towarzystwie Mariusza.

„Edyta chcia?a jeszcze troch? zaczeka?. Ba?a si? plotek i spekulacji, ?e dosta?a prac? w ‚Traviacie’, bo oni zacz?li by? par?. A przecie? to nieprawda”- czytamy wypowied? jednej ze znajomych tancerki w magazynie Party.

Herbu?_Edyta

Czy w takim razie dlatego Herbu? tak cz?sto bywa na bankietach w towarzystwie Bogus?awa Kaczmarczyka? Dla zmy?ki? Przecie? to on wed?ug spekulacji mia? by? jej kolejnym partnerem zaraz po rozstaniu z Maciejem Kawulskim?

Herbu?_Edyta

Kaczmarczyk_Bogus?aw_Herbu?_Edyta

zobacz: Herbu? i Kaczmarczyk: Przyja?? to, czy kochanie!?Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>