www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Herbu? b?dzie firmowa? ?wi?tokrzyskie!

W celach marketingowych wykorzysta nazwisko i swoj? …

…twarz! Edyta pochwali?a si?, ale póki, co skromnie…

„Jestem w?a?nie w trakcie rozmów dotycz?cych pomys?u, bym sta?a si? twarz? województwa ?wi?tokrzyskiego i symbolicznie firmowa?a je swoim nazwiskiem – og?osi?a Herbu? na spotkaniu z mieszka?cami Kielc. – Ale nic wi?cej na razie zdradzi? nie mog?.” (Fakt)

Nie trudno sie domysli?, ?e je?li zgodzi sie na t? propozycj? nie zrobi tego za darmo. Ciekawi, kto by? pomys?odawc? tego przesi?wzi?cia, chyba kto? bardzo zdesperowany


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>