www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hartnett rzuci? wegetarianizm!

Znowu je mi?so!


people


Josh Hartnett od kilku lat namawia? swoich przyjació? i znajomych do przej?cia na wegetarianizm. Mówi?, ?e jedzenie warzyw to „samo zdrowie” i ?e nie odczuwa si? ró?nicy, je?li chodzi o wp?yw na organizm.

Chyba troch? przesadzi?. Okaza?o si?, ?e Josh nabawi? si? anemii – lekarz poleci? mu jedzenie mi?sa. Ba! Uzna?, ?e to jedyny sposób, by Hartnett odzyska? si?y i… zdrowie.

No có?. Mo?e trzeba by?o si? bardziej przyk?ada? do diety Josh?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>