www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hanna Lis: „Nie miałam operacji”

Kilka lat temu dziennikarka została posądzona o „zrobienie” sobie operacji plastycznej. Wtedy nie komentowała tej sprawy, ale robi to dziś!

Hanna Lis / © MWmedia

Można ją kochać lub nienawidzić, ale Hannie Lis trzeba przyznać, że mimo upływu czasu, wciąż prezentuje się świetnie! Czy to zasługa macierzyństwa, stabilnej pozycji zawodowej, a może miłości Tomasza Lisa, nie wiadomo. Ale na pewno nie jest to dzieło skalpela!

– Daleka jestem od samouwielbienia. Nie znoszę swoich kości policzkowych, w sprawie których nawiasem mówiąc na jakichś jak zwykle poważnych łamach wypowiedział się nawet chirurg plastyk, orzekając, że przesadziłam z kolagenem czy innym świństwem. A policzki to mi, niestety, geny napompowały, podobnie jak mojej prababci, babci, mamie i młodszej córce.- wyznała dziennikarka na łamach „Pani”.

A jak Wam podobają się „genetycznie napompowane” policzki Hanny Lis?


Wpisz komentarz

  1. 14 lipca 2012 12:51

    Fahad:

    A oto dowf3d na kłamstwo rf3znych trolli. „Sprawdzałem w IPN”. Marnie spaaldzrwiście. Oto tekst w katalogach „osoby publiczne”, pod nazwiskiem Jarosłam Kaczyński:”Rejestrowany w dniu 14.02.1979 r. r. pod nr. ew. 3900 przez Wydział III KWMO Płock jako osoba zabezpieczona do SOS [prowadzonej przeciwko J.Kaczyńskiemu i innym osobom w okresie: 08.11.1976-15.08.1979] krypt. „POMOC” (nr ew. 1817). Wyrejestrowany 10.09.1979 r., materiały operacyjne (4 tomy) złożono w Wydziale „C” KWMO w Płocku pod nr archiwalnym 373/II – następnie zniszczono komisyjnie w 1989 r. Karta EO 4A/77 w kartotece odtworzeniowej WUSW Płock; dziennik rejestracyjny KWMO Płock – zapis pod poz. 3900; dziennik archiwalny KWMO Płock – zapis pod poz. 373/II. Rejestrowany w dniu 18.02.1980 r. pod nr. ew. 25224 przez Wydział III KWMO Białystok w ramach SOS krypt. „PRAWNIK” [wg. dziennika rejestracyjnego: meldunek sprawy operacyjnej] z powodu uczestnictwa w dn. 27.01.1980 r. w nielegalnym zebraniu aktywu działającego na rzecz KSS-KOR. Rozpracowanie zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Wyrejestrowano 24.09.1982 r. Materiały operacyjne sygn. II-2562 zniszczono. Karta Mkr-2 w kartotece b. Wydziału „C” KWMO/WUSW Białystok oraz byłego Wydziału/Sekcji „C” KWMO/WUSW Łomża i Suwałki; dziennik rejestracyjny WUSW Białystok – zapis pod. poz. 25224. Rejestrowany w dniu 24.03.1980 r. pod nr. ewid. 25356 przez Wydział III KWMO Białystok w kategorii: zastrzeżenie [wyjazdu zagranicznego]. 07.07.1983 r. materiały operacyjne zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum – zastrzeżenie anulowano. Dziennik rejestracyjny WUSW Białystok – zapis pod. poz. 25356. Występuje jako figurant w aktach sprawy obiektowej krypt. „KLAN” i „ZWIĄZEK” (nr ew. 37004), prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydział III „A” i Inspektorat 2 KW MO Gdańsk, wymierzonej przeciwko NSZZ „Solidarność”. Akta sprawy sygn. IPN Gd 003/166 (sygn. arch. IV/185) t. 20 – k. 137, t. 21 – k. 79, t. 24 – k. 250, 328. Występuje jako figurant w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „LIGA” (nr ew. 67401) – założonej na Klub Służby Niepodległości, ktf3rego jednym ze wspf3łzałożycieli był J. Kaczyński – prowadzonej przez Wydział IX Departamentu III MSW w okresie listopad 1981-lipiec 1982. Materiały po archiwizacji zmikrofilmowano. Akta SOR „LIGA” – sygn. MSW 51469/II; mikrofilm sygn. MSW 8950/2. Rejestrowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryp. „JAR” (nr ew. 69056) w okresie 20.01-18.08.1982 r. (założony na Jarosława Kaczyńskiego, członka – sygnatariusza deklaracji celf3w Klubu Służby Niepodległości). Akta kwestionariusza ewidencyjnego sygn. IPN BU 0204/1599 t. 1, sygn. IPN BU 01439/170 t. 2 (arch. 51434/II, t. 1-2); mikrofilm sygn. IPN BU 01222/1423 (nr arch. 8920/2). Figuruje jako prawnik w Ośrodku Badań Społecznych Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Materiały operacyjne w dn. 23.02.1984 r. zarchiwizowano pod nr. 52351/II, następnie w dn. 18.03.1985 r. zmikrofilmowano. Powstały mikrofilm (Nr 9774/2) w dn. 22.04.1987 r. połączono z mikrofilmem o nr 8920/2 i zniszczono w 1989 r. za protokołem brakowania nr 108. Karta EO-130/I w kartotece pomocniczej byłego Biura „C” MSW; dziennik archiwalny MSW – zapis pod poz. 52351/II; książka ewidencji mikrofilmf3w [MSW] – zapisy pod. poz. 9774/2 i 8920/2. Rejestrowany w dniu 29.12.1986 r. pod nr ew. 99696 przez Wydz. I Biura Studif3w MSW w kategorii zabezpieczenie. Wyrejestrowany w dniu 10.08.1989. „Tyle właśnie warte są wasze brednie.

Podobne posty:

/* */?>