www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hania Lis znowu si? buntuje?!

Hanna Lis ponownie zosta?a zawieszona w prowadzeniu Wiadomo?ci. Prezenterce nie spodoba? si? jeden z fragmentów zapowiedzi materia?u, wi?c…po prostu go nie przeczyta?a.

Ró?nice w pogl?dach politycznych spowodowa?y odsuni?cie dzienikarki od pe?nienia funkcji prowadz?cej na okres tygodnia.

Jednak Hanna nie zniknie ca?kowicie, b?dzie nadal prowadzi?a Temat Dnia.Ciekawe kiedy w ko?cu Hania zdystansuje si? do pracy, jak? wykonuje? A mo?e pomy?li o zmianie bran?y?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>